Ljochtkuier Witmarsum 7 oktober 2022

Vanuit de tent van het Oktoberfest aan de Mulierlaan in Witmarsum loop je op vrijdag 7 oktober deze beleefwandeling, het grootste stuk in het donker. Er kan gekozen worden uit twee afstanden, namelijk kort (7 kilometer) en lang (14 kilometer). Tickets kosten € 10,- per deelnemer. Kinderen t/m 12 jaar lopen gratis mee.

Het thema van de Ljochtkuier is dit jaar FEEST. Je loopt dus van feest naar feest.. We zouden we het leuk vinden als de deelnemers ook een feestelijk tintje hebben. Er zijn zelfs prijzen voor de origineelst verklede feestgangers!

We hopen jullie te verrassen met een fantastische beleefwandeling met muziek, toneel, verbeelding en natuurlijk feestelijke verlichting. Het is wel handig om zelf voor verlichting te zorgen, zodat je ziet waar je loopt op de donkere delen van de tocht.

De Ljochtkuier eindigt weer in de feesttent waar een gezellige muzikale afsluiter is!

Doe je ook mee?

 Je kunt kiezen voor de volgende vertrektijden:

  • 18.30: lange afstand van 14 km
  • 18.45: lange afstand van 14 km
  • 19.00: lange afstand van 14 km
  • 19.15: korte afstand van 7 km
  • 19.30: korte afstand van 7 km
  • 19.45: korte afstand van 7 km

We verwachten de laatste wandelaars rond 22.45 terug in de feesttent.

De Ljochtkuier is een gezamenlijk initiatief van Stichting ‘Oarsasoars’ (Oktoberfest) en Toneelvereniging Surprise. De gegevens van de toneelvereniging zijn:

Toneelvereniging Surprise Witmarsum
Bestuursadres: De Muonts 45, 8748 DZ Witmarsum
Kvk nummer: 40003124 (005538324)
Bankrekeningnr: NL26RABO0320447235

Contact: Marleen Pennewaard, te bereiken via e-mail: ljochtkuier@gmail.com of tel: 06-120490663.

Houd voor actuele informatie deze website en de Facebookpagina ljochtkuierwytmarsum voor aanvang in de gaten.

Waar is het vertrek?

Locatie van de feesttent van oktoberfest waar het vertrek van de ljochtkuiertocht begint.