Ljochtkuier Witmarsum 13 oktober 2023

Wat hebben we een mooie Ljochtkuier beleefd op vrijdag 13 oktober 2023!

We hopen dat de wandelaars hebben genoten van de versierde straten, acts en muziek in het thema Film & TV.

De fotoreportages (en later ook de aftermovie) zijn te zien op de Facebookpagina ljochtkuierwytmarsum.

We zijn erg blij met de financiële steun van Stichting tot Nut, Groenhout Financiële Dienstverlening en Gemeente Súdwest-Fryslân en de medewerking en hulp van de vrijwillige verkeersregelaars, onze andere vrijwilligers, bedrijven, de acteurs en muzikanten en natuurlijk de buurten die met hun versiering de Ljochtkuier tot een succes hebben gemaakt.

De Ljochtkuier is een gezamenlijk initiatief van Stichting ‘Oarsasoars’ (Oktoberfest) en Toneelvereniging Surprise. De gegevens van de toneelvereniging zijn:

Toneelvereniging Surprise Witmarsum
Bestuursadres: De Muonts 45, 8748 DZ Witmarsum
Kvk nummer: 40003124 (005538324)
Bankrekeningnr: NL26RABO0320447235

Contact: Marleen Pennewaard, te bereiken via e-mail: ljochtkuier@gmail.com.

In 2024 neemt een enthousiast, nieuw comité het stokje over en organiseert de Ljochtkuier in… Kimswerd!

Waar is het vertrek?

Locatie van de feesttent van oktoberfest waar het vertrek van de ljochtkuiertocht begint.