De Film & TV -Ljochtkuier in Witmarsum was een succes! Volgend jaar kunnen we wandelen in en om Kimswerd!